Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/005.21) na dostawę fabrycznie nowej maszyny budowlanej – koparki dwudrogowej drogowo–torowej, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej
Załącznik nr 4 – Polityka prywatności PPM-T

Aktualizacja 19.03.2021:

Informacja o zmianach w warunkach zamówienia, wzorze umowy oraz zmianie terminu składania ofert

Aktualizacja 10.06.2021:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty