Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/019.20) na dostawę kolejowej podbijarki torów szlakowych wyposażonej w  zespół dynamicznej stabilizacji toru, np. „DGS”, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym.doc
  4. Załacznik nr 3 – wzór umowy zakupowej
  5. Załącznik nr 3a – wzór gwarancji zwrotu zaliczki, płatności pośredniej
  6. Załącznik nr 3b – wzór gwarancji należytego wykonania umowy
  7. Załącznik nr 4 – Polityka prywatności PPM-T

Aktualizacja 21.12.2020:

531_019.20_1126705

Aktualizacja 19.01.2020:

Przedłużenie terminu składania ofert (531_019.20_1129201)

Aktualizacja 20.01.2020:

informacja o zmianach we wzorze umowy (531_019.20_1129613)

Aktualizacja 27.01.2020:

inf. o zmianach we wzorze umowy oraz zmiana terminu składania ofert (531_019.20_1130159)

Aktualizacja 21.04.2020:

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania zakupowego nr MT_531_019.20