Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/011.19) na dostawę kolejowej podbijarki torów szlakowych wyposażonej w  zespół dynamicznej stabilizacji toru, np. „DGS”, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
  3. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
  4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej,
  5. Załącznik nr 4 – Polityka prywatności PPM-T.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – postępowanie zakupowe nr MT/531/011.19