Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego nr FZ-901-23/2021 i zaprasza do składania ofert na dostawę oleju napędowego, zgodnie z zamieszczonymi Warunkami Zamówienia.

a. Warunki Zamówienia FZ-901-23

b. Zał. Nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz Oferty

c. Zał. Nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie

d. Zał. nr 3 do Warunków Zamówienia – Umowa ramowa

e. Zał. do Umowy – Polityka prywatności