Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MT/531/009.21) na dostawę platform – wagonów kolejowych, stanowiących nowo zbudowane, kolejowe pojazdy specjalne przeznaczone do transportu rozjazdów kolejowych w blokach, w sposób bezpieczny zarówno dla transportowanego rozjazdu jak i infrastruktury kolejowej oraz jej użytkowników, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej
  4. Załącznik nr 4 – Parametry bloków rozjazdowych
  5. Polityka prywatności PPM-T

Aktualizacja 16.06.2021:

Pytania i odp. dot. postępowania MT_531_009.21

Aktualizacja 18.06.2021:

Zmiana terminu składania ofert (531_009.21)

Aktualizacja 25.06.2021:

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego (531_009.21)

Aktualizacja 5.07.2021:

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego nr MT 531_009.21_1146777

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego nr MT_531_009.21_1146794

Aktualizacja 08.07.2021:

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania zakupowego MT_531_009.21-sig

Aktualizacja 02.09.2021:

Informacja o wyborze oferty (531_009.21)