Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr PE-531-0026.21) na dostawę fabrycznie nowych pojazdów dwudrogowych (szynowo-drogowych) oraz przyczep dwudrogowych (szynowo-drogowych) z przeznaczeniem do prac przy sieci trakcyjnej, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

1.0_Warunki zamówienia na zakup pojazdów dwudrogowych_PPMT
1.1ab_OPZ_zakup_pojazdów_dwudrogowych_zadanie_1_pojazd_1_2_PPMT
1.2ab_OPZ_zakup_pojazdów_dwudrogowych_zadanie_2_pojazd_3_PPMT
1.3ab_OPZ_zakup_pojazdów_dwudrogowych_zadanie_3_pojazd_4_PPMT
1.4_Formularz_ofertowy_na_zakup_pojazdów_dwudrogowych_PPMT
1.5_Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
1.6_Wzór_umowy_zakupowej_pojazdy_dwudrogowe
1.7_Polityka_prywatności_PPMT
1.8_Załącznik_nr_5_Wzór_gwarancji_zwrotu_zaliczki
1.9_Załącznik_nr_6_Wzór_gwarancji_należytego_wykonania

Aktualizacja 23.07.2021:

4.0a_59_PE-531-0059.21_1149571_odpowiedź_na_pytania_1_strona

4.1a_65_PE-531-0060.21_1149604_odpowiedź_na_pytania_2_strona

Aktualizacja 27.07.2021:

4.5a_79_PE-531-0079.21_1149821__odpowiedź_na_pytania_3_strona

4.6a_85_PE-531-0085.21_1149881_odpowiedź_na_pytania_4_strona

Aktualizacja 29.07.2021:

4.7a_91_PE-531-0091.21_1150107_odpowiedź_na_pytania_5_6_strona

Aktualizacja 08.11.2021:

9.3a_PE-531-0160.21_1162127_zamkniecie_postępowania_strona