Zaproszenie do składania ofert na dostawę pojazdu dwudrogowego, wyposażonego w urządzenia do naprawy i utrzymania sieci trakcyjnej.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na dostawę pojazdu dwudrogowego, wyposażonego w urządzenia do naprawy i utrzymania sieci trakcyjnej oraz zaprasza do składania ofert na dostawę wymienionej wyżej maszyny.
Warunki udziału w postępowaniu i opis przedmiotu zamówienia zostały zawarte w zaproszeniu do składania ofert i zostaną udostępnione na prośbę zainteresowanego podmiotu.

Informacji udzielają:

  • Eugeniusz Dąbek tel.: 58 721 51 75 w. 154, e-mail: e.dabek@ppmt.com.pl
  • Jarosław Dybcio tel.: 58 721 51 75 w. 300, e-mail: j.dybcio@ppmt.com.pl
  • Magdalena Czupajło tel.: 58 721 51 75 w. 301, e-mail: m.czupajlo@ppmt.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2017 r.

Uwaga: Wydłużono termin składania ofert do 11.12.2017 r. godz. 15:00