Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr PE-531-0031.21) na dostawę fabrycznie nowego pojazdu kolejowego do wywieszania i zwijania sieci trakcyjnej – zakup ciężkiego pociągu do prac przy sieci trakcyjnej (umożliwiającego rozwijanie sieci trakcyjnej z nominalnym naciągiem), zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia

Załączniki:

1.0_Warunki_zamówienia_na_pojazd_kolejowy_do_wywieszania

1.1_Formularz_ofertowy_na_pojazd_kolejowy

1.2_Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu

1.3_Wzór_umowy_zakupowej_pojazd_kolejowy

1.4_Polityka_prywatności_PPMT

1.5_Załącznik_nr_5_Wzór_gwarancji_zwrotu_zaliczki

1.6_Załącznik_nr_6_Wzór_gwarancji_należytego_wykonania

Aktualizacja 23.07.2021:

4.0d_71_PE-531-0071.21_1149629_odpowiedź_na_pytania_1_2_3_strona

Aktualizacja 02.11.2021r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty