Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na dostawę prefabrykowanych elementów stalowych w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice – p.odg Szabelnia – Mysłowice”: Zadanie A Roboty projektowo – budowlane w wiadukcie kolejowym w km 23,494 linii 138 Oświęcim – Katowice polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, rozbiórce częściowej pierwotnej części obiektu mostowego oraz zabudowie w to miejsce tymczasowych konstrukcji mostowych”.

Termin składania ofert upływa: 23.06.2020 r. godz. 12.00

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia,
  2. Załącznik nr 1 do warunków zamówienia – formularz oferty,
  3. Załącznik nr 2 do warunków zamówienia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
  4. Załącznik nr 3 do warunków zamówienia – wzór umowy zakupowej.
  5. Załącznik nr 4 do warunków zamówienia – dokumentacja projektowa.
  6. Załącznik nr 5 do warunków zamówienia – zbiorcze zestawienie materiałów