Zaproszenie do składania ofert na dostawę uniwersalnej podbijarki torowej wielozadaniowej.

22 / 9 / 09

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr PPMT/MT/531/027.22) na dostawę uniwersalnej podbijarki torowej wielozadaniowej.

Warunki Zamówienia

Załacznik 1 – Formularz oferty

Załacznik 2 – Wzór oświadczenia

Załacznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 4 do SIWZ_Instrukcja Id-114 moduł 2.2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podbijanie i dopuszczamie maszyn (wer.7.3) (DOKUMENT_PZ – 1202138 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.1 _Załącznik nr I-1 (wzorcowa specyfikacja techniczna) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202139 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.2 _Załącznik nr I-3 (typy i wymiary płytek łap) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202140 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.3 _Załącznik nr I-4 (karta namiarów i podbijania – formularz) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202141 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.4 _Załącznik nr I-5 (wysokość ramy toru) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202142 – 1 – A1) – 1

Załacznik 4.5 _Załącznik nr I-6 (wydajność dopuszczalna) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202143 – 1 – A1) – 1

Załacznik 4.6 _Załącznik nr I-7 (Parametry odbiorowe ALCEO-II) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202145 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.7 _Załącznik nr I-8 (rodzaje podbicia i krotność opuszczania agregatu) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202146 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.8 _Załącznik nr I-9 (zabalastowanie minimalne przed podbiciem) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202148 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.9 _Załącznik nr I-10 (kryteria klasyfikacji podbijarek) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202149 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.10 _Załącznik nr I-11 (zagłębienie podbijaków) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202152 – 1 – A1) – 1

Załącznik 4.11 _Załącznik nr I-12 (układy namiarowe podbijarek – wyciąg) do Id-114 WTWiO podbijanie i dupuszczenia maszyn (DOKUMENT_PZ – 1202154 – 1 – A1) – 1

Załącznik 5 do SIWZ_Instrukcja Id-114 moduł A.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru odbiory robót (wer.1.6) (DOKUMENT_PZ – 1202156 – 1 – A1) – 1

Załącznik 6 – Polityka prywatnosci PPMT

Aktualizacja 15.09.2022r:

Informacja o uzupełnieniu Warunków Zamówienia.

Aktualizacja 16.09.2022r:

Zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja 12.12.2022r:

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania zakupowego