Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr PPMT/MT/531/013.21) na dostawę zespołu maszyn do naprawy/wymiany podtorza, zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia:

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1a – Formularz oferty dla Zadania 1
  3. Załącznik nr 1b – Formularz oferty dla Zadania nr 2a, 2b, 2c
  4. Załącznik nr 1c – Formularz oferty dla Zadania nr 3a, 3b,3c
  5. Załącznik nr 1d – Formularz oferty dla Zadania nr 4
  6. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  7. Załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej
  8. Załącznik nr 4 – Polityka prywatności PPM-T.

Aktualizacja 24.11.2021r.:

Zmiana terminu składania ofert (531_013.21_1167049)

Aktualizacja 05.05.2022r.:

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania zakupowego nr PPMT_MT_531_013.21