Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi ochrony lub ochrony i opalania w budynkach zarządzanych przez PPM-T Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

21 / 10 / 18

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/67/2021) na świadczenie kompleksowej usługi ochrony lub ochrony i opalania w budynkach zarządzanych przez PPM-T Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Termin składania ofert upływa: 04.11.2021 r. o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. Zał nr 1 do Warunków zamówienia – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – Projekt Umowy wraz z załącznikiem nr 2 do Umowy
  5. Załącznik nr 1 do Umowy – obowiązki i uprawnienia pracowników ochrony oraz wymagania i zakres czynności dotyczące opalania

Aktualizacja 11.01.2022 r.:

Wynik postępowania