Opublikowano 07.10.2019:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/190/2019) na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w budynkach zarządzanych przez PPM-T Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Termin składania ofert upływa: 22.10.2019 r. o godzinie 09.00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy

Zał nr 3 do Umowy -Polityka prywatnosci PPM-T

Aktualizacja 17.10.2019:

Zał nr 2 do Zapytania ofertowego – Aktualizacja – Projekt umowy na sprzątanie

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 17.10.2019