• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług ochrony, dozorowania, sprzątania i opalania obiektów Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o. w Gdańsku

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na świadczenie usług ochrony, dozorowania, sprzątania i opalania obiektów Zamawiającego.
  Termin składania ofert upływa: 19.12.2018 godz. 13.00

  Załączniki:
  Warunki zamówienia
  Załącznik 1 – Formularz oferty
  Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  Załącznik 3 – Ogólne wymagania dla służby ochrony dot. obiektów Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego w Gdańsku sp. z o.o. przy ul. Sandomierskiej 17
  Załącznik 4 – Zakres obowiązków i uprawnień pracowników dozorujących obiekty stałe i miejsca postoju jednostek podległych PPM-T sp. z o.o. w Gdańsku
  Załącznik 5 – Wymagania i zakres czynności palacza c.o.
  Załącznik 6 – Zakres sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ogólnodostępnych Sekcji Malbork
  Załącznik 6a – Wykaz pomieszczeń do sprzątania wraz z wymiarami w Sekcji Malbork
  Załącznik 7 – Kryteria wyboru oraz wagi tych kryteriów dla wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia
  Załącznik 8 – Wzór umowy
  Załącznik 9 – „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” – Ibh-105 (załącznik do uchwały Nr 699/2017 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 28.06.2017 r.).

  2018-12-14T13:09:53+00:00Grudzień 14, 2018|Zamówienia|