Opublikowano 30.03.2020 r.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na świadczenie usług polegających na sukcesywnym wykonywaniu spoin termitowych i elektrycznych materiałem Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej w 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku.

Termin składania ofert upływa: 07.04.2020 r. godz. 10.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia z załącznikami

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty).

Aktualizacja 09.04.2020:

NUa-407-04 Informacja o wyborze oferty pełna