Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/148/2020) na wyłonienie Wykonawcy usługi transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*

Termin składania ofert upływa: 13 lipca 2020 r. o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu w rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) z podaniem numeru rejestrowego
  5. Załącznik nr 4 – Wzór Umowy zakupowej

Aktualizacja 10.07.2020 r.:

Odpowiedź na pytania 10.07.2020

Aktualizacja 17.07.2020 r.:

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania 15.07.2020