Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/171/2020) na wyłonienie Wykonawcy usługi transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*

Termin składania ofert upływa: 27 lipca 2020 r. o godzinie 9.00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia 17.07.2020
  2. Zał nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty
  3. Zał nr 2 do Warunków Zamówienia -Oświadczenie o spełnieniu
  4. Zał nr 3 do Warunków Zamówienia -Oświadczenie o BDO
  5. Zał nr 4 do Warunków Zamówienia – Projekt umowy

Aktualizacja 04.08.2020:

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania 4.08.2020