Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/240/2020) na wyłonienie Wykonawcy usługi transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*

Termin składania ofert upływa: 30 listopada 2020 r. o godzinie 9.00.

 

Załączniki:

1. Warunki zamówienia
2. Formularz oferty
3-5. Do warunków zamówienia

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  • Oświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu w dziale XI Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) z podaniem numeru rejestrowego
  • Oświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu w dziale VII Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) z podaniem numeru rejestrowego

6. Projekt umowy