Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/22/2021) na wyłonienie Wykonawcy usługi transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*

Termin składania ofert upływa: 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 9.00.

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. Oświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu w dziale XI Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) z podaniem numeru rejestrowego
  5. Oświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu w dziale VII Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) z podaniem numeru rejestrowego
  6. Wzór umowy zakupowej

Odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszenia z dnia 15.04.2021r.: Odpowiedzi na pytania – postępowania zakupowe nr MN_221_22_2021

Aktualizacja 13.05.2021:

Zawiadomienie o zamknieciu postępowania zakupowego 221_22_2021