Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/33/2020) na wyłonienie Wykonawcy usługi transportu i utylizacji odpadów drewnianych podkładów kolejowych – kod 17 02 04*

Termin składania ofert upływa: 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00.

Załączniki:

Warunki Zamówienia

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

 

Warunki zamówienia 17.03.2020

Zał nr 1 i 2 do warunków zamówienia