Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz wykonanie robót torowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Modernizacja toru nr 2 w stacji Chełm  oraz toru nr 2 na szlaku Chełm Wschodni – Brzeźno linii kolejowej nr 7”.

Termin składania ofert upływa: 05.07.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty,
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej,
  5. Załącznik nr 4 – przedmiar robót,
  6. Załącznik nr 5 – zestawienie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego,
  7. Załącznik nr 6 – zestawienie sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego,
  8. Załącznik nr 7 – PFU,
  9. Załącznik nr 8 – pytania i odpowiedzi ZLK Lublin.

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania zakupowego