Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w metodyce BIM Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 19

22 / 5 / 11

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w metodyce BIM Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym budowy hali napraw ciężkiego sprzętu P4/P5, dalej: Centrum Serwisowe) zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej, działkach w całości nr 28/1, 28/5, 28/6, 28/7 i 72/2 obręb 98 oraz części działek 5/12, 28/3, 28/4, 72/7 obręb 98 w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 19. Na przedmiot zamówienia składa się również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i zgód w tym pozwolenia na budowę, wykonanie projektu wykonawczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, opracowanie projektu zamiennego (w przypadku zmian istotnych wprowadzonych w trakcie realizacji) oraz dokumentacji powykonawczej Centrum Serwisowego.

Termin składania ofert upływa: 06.06.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. 010 PPMT – Warunki zamówienia – centrum serwisowe
  2. 011 PPMT – OPZ Centrum Serwisowego
  3. 012 PPMT – Wzór umowy na projekt hali warsztatowej
  4. 013_4 PPMT – Formularz oferty
  5. 015 PPMT – Wymagania BIM
  6. 025 PPMT – Załącznik BIM do umowy

Aktualizacja 19.01.2023 r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty