Opublikowano 27.06.2019:

Termin składania ofert upływa: 05.07.2019 r. do godz. 10:00

Załączniki:

 1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 2), (PDF)
  • Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – wzór umowy, (PDF)
  • Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – PFU, (PDF)
  • Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia – przedmiar robót, (PDF)
 1. Formularz oferty – wersja edytowalna
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – wersja edytowalna
 3. Przedmiar robót – wersja edytowalna.

Aktualizacja 10.07.2019:

 1. Informacja o wyborze oferty