Zaproszenie do składania ofert na wykonanie obsługi geodezyjnej dla realizacji projektu pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020″

Termin składania ofert upływa: 29.07.2019 r. do godz. 10:00

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 2), (PDF)
  1. Formularz oferty – wersja edytowalna,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – wersja edytowalna,
  3. Przedmiar robót – wersja edytowalna.

Aktualizacja 19.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty