Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

 • opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót torowych na linii kolejowej nr 221 na odcinkach: od km 23,750 do km 44,340 (Dobre Miasto – Orneta) oraz od km 45,420 do km 59,220 (Orneta – Pieniężno) wraz z odwodnieniem i przylegającą infrastrukturą kolejową w postaci obiektów inżynieryjnych, przejazdów drogowych, obiektów do obsługi podróżnych i urządzeń elektroenergetycznych,
 • wykonanie robót budowlanych branży torowej zgodnie z opracowaną dokumentacją na odcinku L.221 od km 23,750 do km 44,340 (Dobre Miasto – Orneta).

Termin składania ofert upływa: 07.08.2020 r. godz. 12:00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia (załączniki do PFU – pkt 5 poniżej).
 2. Formularz oferty.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty).
 4. Zakres robót.
 5. Załączniki do PFU. (500MB)

Aktualizacja 04.08.2020 r.

 1. Odpowiedzi na pytania
 2. Badania geotechniczne z 04.2020 r.

Aktualizacja 05.08.2020 r.

 1. Odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 06.08.2020 r.

 1. Odpowiedzi na pytania
Aktualizacja 17.08.2020 r.

Informacja o wyborze oferty  – 10 20I004R-03 Info o wyborze pełne