Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania na wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót branży torowej i branży obiekty mostowe dla realizacji zadania pn. „Usprawnienia wywozu ładunków z terenu Górnego Śląska na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu” w podziale na dwa Zadania – w zakresie Zadania nr 4 „Usprawnienia wywozu ładunków z terenu Górnego Śląska na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu na linii kolejowej nr 161 Katowice Szopienice Płn. – Chorzów Stary”.

 

Termin składania ofert upływa: 13.05.2019 r. godz. 8:00.

 

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia (zał. nr 1 – 5 PDF)
  2. Formularz oferty – edytowalny
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – edytowalne (zał. nr 1 do Oferty)