Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania robót torowych na linii kolejowej nr 221 na odcinkach: od km 23,750 do km 44,340 (Dobre Miasto – Orneta) oraz od km 45,420 do km 59,220 (Orneta – Pieniężno) wraz z odwodnieniem i przylegającą infrastrukturą kolejową w postaci obiektów inżynieryjnych, przejazdów drogowych, obiektów do obsługi podróżnych i urządzeń elektroenergetycznych.

Termin składania ofert upływa: 09.07.2020 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia (załączniki do PFU – pkt 5 poniżej).
  2. Formularz oferty.
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty).
  4. Wzór RCO (zał. nr 4 do Oferty).
  5. Załączniki do PFU. (500MB)

Aktualizacja 07.07.2020 r.:

  1. Odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 08.07.2020 r.:

  1. Odpowiedź na pytanie


Aktualizacja 10.07.2020 r.:

Informacja o wyborze oferty