Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót branży torowej oraz robót towarzyszących w ramach wykonania robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

22 / 6 / 02

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót branży torowej oraz robót towarzyszących w ramach wykonania robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Termin składania ofert upływa: 07.06.2022 r. godz. 10.00

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia
  2. załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
  4. załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej
  5. załącznik nr 4 – Przedmiar robót
  6. Załącznik nr 5 – PFU Załącznik nr 5 – załączniki do PFU
  7. załącznik nr 6 – Pytania i odpowiedzi
  8. załącznik nr 7 – Harmonogram zamknięć torowych

Aktualizacja: 09.06.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig