dla realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

Warunki zamówienia

zał. 1. Formularz Oferty – wersja edytowalna

zał. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym- wersja edytowalna

zał. 3. Umowa podwykonawcza-PPMT

zał. 4. Przedmiar

zał. 5. PW branży torowo-podtrzowo-odwodnieniowej

zał. 6. PW branży drogowej

zał. 7. PW Obiekty inżynieryjne

zał. 8. STWIORB branży torowej

zał. 9. Szczegół UKZT – krawężnik betonowy

zał. 10. Projekt technologiczny. Rozmieszczenie znaków wielofunkcyjnych ( punkty stałe + znaki regulacji)

zał. 11. Metodologia regulacji naprężeń w torze

zał. 4. Przedmiar — v.2 z dnia 21.09.2020

Odpowiedzi na zadane pytania 21.09.2020

Odpowiedzi na zadane pytania 22.09.2020

Informacja o wyborze oferty