Opublikowano 25.09.2019:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych branży torowo-podtorzowo-odwodnieniowej na st. Ryjewo w ramach realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” – Umowa 90/105/0016/17/Z/I.

Termin składania ofert upływa: 04.10.2019 r. godz. 10.00

1. Warunki zamówienia z załącznikiem nr 1 oraz 2 (PDF)

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz Oferty (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia- wzór umowy zakupowej

Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – Przedmiar robót (PDF)

Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – Przedmiar robót (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia – PW. Branża torowo-podtorzowo-odwodnieniowa.Stacja Ryjewo

Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy

Aktualizacja 02.10.2019:

Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – przedmiar robót (aktualizcja 02.10.2019)

Odpowiedź na pytania ( aktualizacja 02.10.2019r.)

Aktualizacja 09.10.2019:

Informacja o wyborze oferty.