Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla branży peronowej w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

22 / 5 / 24

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót budowlanych branży peronowej w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

 1. wykonanie konstrukcji 1 peronu oraz przebudowa 2 peronów (wraz z fundamentami wiat peronowych oraz ścianką oporową)
 2. budowa peronu tymczasowego st. Kartuzy wraz z wyposażeniem oraz jego późniejszą rozbiórką
 3. wykonie dojść do peronów
 4. zabudowa małej architektury
 5. zabudowa ścianek prefabrykowanych na kontrakcie
 6. wykonanie odwodnienia w obrębie peronów;
 7. roboty towarzyszące

Termin składania ofert upływa: 31.05.2022 r. godz. 14:00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia.
 2. Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
 4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3 .
 5. Zakres robót załącznik nr 4.
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5. cz.1 cz.2
 7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6. Zał. nr 6 – Dokumentacja Projektowa zal.-nr-6-kosztorys-ofertowy – zakres robót

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty