Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn.”Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″

Termin składania ofert upływa: 14.08.2019 r. do godz. 10:00

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 2), (PDF)