Opublikowano 06.08.2019:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn.”Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020″

Termin składania ofert upływa: 14.08.2019 r. do godz. 10:00

Załączniki:

 1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 2), (PDF)
 • Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – formularz oferty, (wersja edytowalna)
 • Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym, (wersja edytowalna)
 • Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – wzór umowy zakupowej, (PDF)
 • Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – Przedmiar robót
 • Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia – Projekt Wykonawczy. Tom II: Branża torowo-podtorzowo-odwodnieniowa. Stacja Sztum.
 • Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia – Projekt Wykonawczy. Tom II: Branża torowo-podtorzowo-odwodnieniowa. Szlak Ryjewo-Sztum
 • Załącznik nr 7 do Warunków Zamówienia – Projekt Wykonawczy. Tom II: Branża torowo-podtorzowo-odwodnieniowa. Szlak Sztum-Malbork
 • Załącznik nr 8 do Warunków Zamówienia – Projekt budowlany. Tom V/1: Konstrukcja peronów i dojść. Stacja Sztum,
 • Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia – Projekt budowlany. Tom VI: Branża drogowa. Stacja Sztum,
 • Załącznik nr 10 do Warunków Zamówienia – Projekt tymczasowej organizacji ruchu na przejeździe kolejowo- drogowym
 • Załącznik nr 11 do Warunków Zamówienia – Projekt budowlany. Tom VIII: Branża sanitarna; VIII/1 – Budowa kanalizacji deszczowej Stacja Sztum,
 • Załącznik nr 12 do Warunków Zamówienia – Projekt budowlany. Tom VIII: Branża sanitarna; VIII/2 – Przebudowa sieci wodociągowej. Stacja Sztum,
 • Załącznik nr 13 do Warunków Zamówienia – Program funkcjonalno – użytkowy ( w zakresie przedmiotu zamówienia),
 • Załącznik nr 14 do Warunków Zamówienia – Wstępny harmonogram robót wraz z fazowaniem.

Aktualizacja 22.08.2019:

Informacja o wyborze oferty