• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robot budowlanych dla realizacji zadania: „Naprawa nasypu kolejowego na linii 202 stacji Gdynia Główna w km 20,770 – 20,800 pod torami 1, 2, 11, 101 i 102 – roboty branży geotechnicznej (iniekcje niskociśnieniowe rozporowe)”

  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania na wykonanie robót budowanych i innych czynności dla realizacji zadania „Naprawa nasypu kolejowego na linii 202 stacji Gdynia Główna w km 20,770 – 20,800 pod torami 1, 2, 11, 101 i 102 – roboty branży geotechnicznej (iniekcje niskociśnieniowe rozporowe)”.

  Termin składania ofert upływa: 13.07.2018 godz. 9.00

  Załączniki:

  1. Warunki zamówienia z załącznikami

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

  4. Wydłużenie terminu składania ofert

  5. Zmiana warunków zamówienia

  2018-07-10T14:40:05+00:00Lipiec 10, 2018|Zamówienia|