Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania na wykonanie robót budowanych i innych czynności dla realizacji zadania „Naprawa nasypu kolejowego na linii 202 stacji Gdynia Główna w km 20,770 – 20,800 pod torami 1, 2, 11, 101 i 102 – roboty branży geotechnicznej (iniekcje niskociśnieniowe rozporowe)”.

Termin składania ofert upływa: 13.07.2018 godz. 9.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia z załącznikami

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

4. Wydłużenie terminu składania ofert

5. Zmiana warunków zamówienia