Opublikowano 25.06.2019:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Naprawa główna toru nr 1 linii 27 Nasielsk – Toruń Wsch. Szlak Nasielsk – Płońsk km 1,800 – 9,000 wraz z robotami towarzyszącymi”

Termin składania ofert upływa: 01.07.2019 r. godz. 9.00

Załączniki:

 1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 2)
  • Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – wzór umowy zakupowej
  • Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – przedmiar robót
  • Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia – projekt wykonawczy wymiany nawierzchni
  • Załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia – projekty techniczne czasowej organizacji ruchu
 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty)

Aktualizacja 03.07.2019:

 1. Informacja o wyborze oferty