Opublikowano 12.07.2019:

Nr postępowania zakupowego: IPb-19I008R-01/2019

 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w celu wzmocnienia nasypu kolejowego na linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo na szlaku Stare Pole – Gronowo Elbląskie dla toru nr 1 i 2 w km 15,850 – 16,100.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania na wykonanie robót budowlanych w celu wzmocnienia nasypu kolejowego na linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo na szlaku Stare Pole – Gronowo Elbląskie dla toru nr 1 i 2 w km 15,850 – 16,100 dla realizacji zadania pn „Wzmocnienie nasypu kolejowego na linii nr 204 Malbork – Braniewo tory nr 1 i 2 w km 15,850 – 16,100”.

Termin składania ofert upływa: 18.07.2019 r. godz. 9:00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia z załącznikami (załączniki nr 1 i 2),
  • Załącznik nr 3 do Warunków zamówienia – wzór umowy zakupowej,
  • Załącznik nr 4 do Warunków zamówienia – zbiorczy kosztorys ofertowy,
  • Załącznik nr 4a do Warunków zamówienia – kosztorys ofertowy dla toru nr 1,
  • Załącznik nr 4b do Warunków zamówienia – kosztorys ofertowy dla toru nr 2,
  • Załącznik nr 5 do Warunków zamówienia – specyfikacja techniczna,
  • Załącznik nr 6 do Warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia,
  • Załącznik nr 7 do Warunków zamówienia – dokumentacja projektowo – wykonawcza.
 1. Wersje edytowalne załączników:
  • Formularz oferty,
  • Kosztorysy ofertowe (zał. nr 1 do Oferty),
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 2 do Oferty).

Aktualizacja 22.07.2019:

Informacja o wyborze oferty