Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych branży mostowej dla 39 obiektów inżynieryjnych na odcinku L.221 od km 23,750 do km 44,340 (Dobre Miasto – Orneta).

Termin składania ofert upływa: 28.08.2020 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia (załączniki do PFU – pkt 4 poniżej) – Warunki zamówienia
  2. Formularz oferty – Formularz oferty
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty) – Oświadczenie
  4. Załączniki do PFU. (500MB)