Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót specjalistycznych naprawy nasypu kolejowego metodą iniekcji strumieniowej „JET GROUTING” wraz z robotami przygotowawczymi (ziemnymi) i towarzyszącymi w ramach realizacji zadania pn. „Naprawa nasypu kolejowego w km: 347,620 – 347,780 oraz 347,900 – 348,080 linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa”.

Termin składania ofert upływa: 25.05.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

01 22U060R-01 Warunki zamówienia
02 22U060R-01 – zał. nr 1 – Formularz oferty
02 22U060R-01 – zał. nr 2 – Oświadczenie
02 22U060R-01 – zał. nr 3 – Wzór umowy
02 22U060R-01 – zał. nr 4 – Przedmiar Robót
02 22U060R-01 – zał. nr 5 – OPZ
02 22U060R-01 – zał. nr 6 – Dokumentacja projektowa

Aktualizacja 30.05.2022:

11 22U060R-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pełna