Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót torowych w ramach zadania pn. „Poprawa stanu zamówienia technicznego nawierzchni na linii kolejowej nr 211  Chojnice – Kościerzyna w rejonie peronów objętych programem przystankowym”

Termin składania ofert upływa: 05.09.2022 godz. 12.00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty,
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej,
  5. Załącznik nr 4 – przedmiar robót,
  6. Załącznik nr 5 – zestawienie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego,
  7. Załącznik nr 6 – zestawienie sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego,
  8. Załącznik nr 7 – OPZ.

Aktualizacja 07.09.2022:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty