Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych z wyłączeniem branży obiekty mostowe w ramach projektu „Zabudowa konstrukcji tymczasowych na wiadukcie kolejowym w km 23,494 linii 138 w stacji Mysłowice nad ul. Krakowską wraz z robotami towarzyszącymi” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice – p.odg. Szabelnia – Mysłowice” w zakresie zadania A: „Roboty projektowo – budowlane w wiadukcie kolejowym w km 23,494 linii 138 Oświęcim – Katowice polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, rozbiórce częściowej pierwotnej części obiektu mostowego oraz zabudowie w to miejsce tymczasowych konstrukcji mostowych”

Termin składania ofert upływa: 21.05.2020 r. godz. 10.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty).

Aktualizacja 22.05.2020:

Informacja o wyborze oferty