Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót w ramach projektu „Remont urządzeń sieci trakcyjnej z podziałem na 2 zadania.
Zadanie nr 1 obejmuje wymianę konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z podwieszeniami sieci oraz kotwieniami ciężarowymi w torach nr 1 i 2 na odcinku linii kolejowej nr 161 od granicy IZ Tarnowskie Góry km 4,350 do km 11,600 szlaku Dąbrówka Mała – Siemianowice  Śląskie – Chorzów Stary
Zadanie nr 2 obejmuje kompleksową wymianę sieci trakcyjnej w torze nr 3 stacji Sławięcice  linia 137 km 55,700 – 57,700.

Termin składania ofert upływa: 18.05.2020 r. godz. 08.00

Załączniki:

  • Warunki zamówienia z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 7,
  • Załącznik nr 5 do warunków zamówienia – PFU L.161 Katowice Szopienice – Chorzów,
  • Załącznik nr 6 do warunków zamówienia – PFU L.137 Sławięcice,
  • Formularz oferty
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty).

Aktualizacja 19.05.2020:

Informacja o wyborze oferty