Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na: wykonanie szlifowania szyn w torach i rozjazdach dla realizacji projektu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” – Umowa 90/105/0016/17/Z/I

Termin składania ofert upływa: 01.03.2022 godz. 10.00.

1. Warunki zamówienia

2. Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz Oferty (wersja edytowalna)

3. Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (wersja edytowalna)

4. Wzór umowy zakupowej – załącznik nr 3

5. Dokumentacja projektowa zał. nr4.7z

6.1 PFU- zał. nr 5

6.2 Pytania i odpowiedzi.7z

7. KONTRAKT – UMOWA NR 90-105-0016-17-Z-I PKP PLK SA _NDI SA PPMT SP. Z O.O. – zał. nr 5

Aktualizacja 24.02.2022 r.:

Termin składania ofert przedłużony do: 17.03.2022 godz. 10.00.

Aktualizacja 15.03.2022 r.:

Informacja o zmianach dot. gwarancji [aktualizacja 15.03.2022]
Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz Oferty (wersja edytowalna)

Aktualizacja 11.05.2022 r.:

Informacja o wyborze oferty