Zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej na podkłady LK211

Zał. nr 1 – Warunki Zamówienia – Formularz oferty ostatecznej

Zał. nr 3 do Warunków zamówienia – Wzór umowy – ze zmianami