Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje, że w związku z zamiarem wszczęcia postępowania zakupowego na dostawę maszyny torowej, żurawia kolejowego przeznaczonego do prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych w szczególności związanych z wymianą bloków rozjazdowych o promieniu max. 2500 oraz do prac w kolejowym ratownictwie technicznym, zaprasza do udziału w dialogu technicznym, zgodnie z załączonym pismem.

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym (531_014.20_1137912)