Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na dzierżawę wagonów towarowych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Warunki zamówienia

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia

Wzór umowy określającej warunki dzierżawy wagonów