Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na dostawę kruszywa kolejowego zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia

2. Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia