Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług trakcyjnych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia.
  3. Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia.
  4. Wzór umowy określającej warunki świadczenie usług obsługi trakcyjnej.