Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług trakcyjnych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Warunki zamówienia.
2. Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia.
3. Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia.
4. Wzór umowy określającej warunki świadczenie usług obsługi trakcyjnej.