Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, zaprasza do składania ofert na wynajem maszyn do robót torowych zgodnie z załączonymi warunkami zamówienia.

 

Załączniki:

1.Warunki zamówienia.

2.Załącznik nr 1 – formularz oferty.

3.Załacznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym