Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania na zakup szyn kolejowych normalnotorowych:

Zaproszenie do złożenia zamówienia

Załącznik Nr 1 Projekt Umowy Zakupowej

Termin składania ofert upływa: 15.05.2018r., godz. 15:00

Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcami: Małgorzata Falgowska, tel. 600 006 372, e-mail m.falgowska@ppmt.pl