Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. zaprasza oferentów, którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu na zakup paliwa napędowego nr FZ-901-23/2021 do składania ofert ostatecznych.

Formularz Oferty Ostatecznej

Warunki zamówienia – zaproszenie do złożenia oferty ostatecznej